Az Iglice Egylet közgyűlése 2023


Az Iglice Egylet Bizottsága nevében szeretettel meghívom az Iglice Egylet összes tagját, továbbá azokat akiket az Iglice tevékenysége érdekel vagy érint,

az Iglice Egylet közgyűlésére,

amelyre online a Zoom alkalmazáson keresztül kerül sor 2023. március 6-án (hétfőn) 20.00 órai kezdettel. A kapcsolatot az online teremhez a meghívó alján közöljük.

A taggyűlés programja:

  • Rövid beszámoló a 2022-es év egyleti eseményeiről
  • Rövid beszámoló a 2023-as év eddigi egyleti eseményeiről
  • Kiemelt események 2023-ban
  • Egyéb

Arra az esetre, ha a közgyűlés a megjelentek létszáma alapján nem lesz szavazóképes, 20.15-ra pótközgyűlést hívok egybe (ugyanaz a kapcsolat), amely a megjelentek létszámától függetlenül szavazóképes lesz.

Kérek minden tagot, tiszteljen meg jelenlétével és ötleteivel, tanácsaival, munkájával járuljon hozzá az Iglice Egylet sikeres működéséhez.

Üdvözlettel
Staněk-Csoma Borbála (elnök)


Jménem Výboru Spolku Iglice zvu všechny členy, rodiče i zájemce a osoby podporující naši činnost

na členskou schůzi Spolku Iglice,

která se koná online přes aplikaci Zoom dne 6. března 2022 (ve pondělí) ve 20:00. Odkaz na online místnost je zveřejněn v odkaze pod pozvánkou.

Program členské schůze:

  • Zpráva o událostech v roce 2022
  • Zpráva o proběhlých událostech roku 2023
  • Důležité události 2023
  • Různé

Pro případ, že členská schůze nebude z důvodu nízké účasti usnášeníschopná, se začátkem od 20:15 svolávám členskou schůzi mimořádnou (stejný odkaz), která bude usnášeníschopná nezávisle na počtu přítomných členů.

Žádám všechny členy spolku, aby se schůze dle svých možností zúčastnili, a aby svými nápady, radami a prací přispěli k úspěšnému fungování Spolku Iglice.

S pozdravem
Borbála Staněk-Csoma (předsedkyně)

Ha helyesírási hibát talált, kérjük jelezze felénk a szöveg kiválasztásával és a Ctrl+Enter megnyomásával.

Ütemezett bizottság infó
Térkép