Az Iglice Egylet közgyűlése 2023/1

Utolsó módosítás:

Az Iglice Egylet Bizottsága nevében szeretettel meghívom az Iglice Egylet összes tagját, továbbá azokat akiket az Iglice tevékenysége érdekel vagy érint,

az Iglice Egylet közgyűlésére,

amelyre online a Zoom alkalmazáson keresztül kerül sor 2023. március 6-án (hétfőn) 20.00 órai kezdettel. A kapcsolatot az online teremhez a meghívó alján közöljük.

A taggyűlés programja:

  • Rövid beszámoló a 2022-es év egyleti eseményeiről
  • Rövid beszámoló a 2023-as év eddigi egyleti eseményeiről
  • Kiemelt események 2023-ban
  • Egyéb

Arra az esetre, ha a közgyűlés a megjelentek létszáma alapján nem lesz szavazóképes, 20.15-ra pótközgyűlést hívok egybe (ugyanaz a kapcsolat), amely a megjelentek létszámától függetlenül szavazóképes lesz.

Kérek minden tagot, tiszteljen meg jelenlétével és ötleteivel, tanácsaival, munkájával járuljon hozzá az Iglice Egylet sikeres működéséhez.

Üdvözlettel
Staněk-Csoma Borbála (elnök)


Jménem Výboru Spolku Iglice zvu všechny členy, rodiče i zájemce a osoby podporující naši činnost

na členskou schůzi Spolku Iglice,

která se koná online přes aplikaci Zoom dne 6. března 2022 (ve pondělí) ve 20:00. Odkaz na online místnost je zveřejněn v odkaze pod pozvánkou.

Program členské schůze:

  • Zpráva o událostech v roce 2022
  • Zpráva o proběhlých událostech roku 2023
  • Důležité události 2023
  • Různé

Pro případ, že členská schůze nebude z důvodu nízké účasti usnášeníschopná, se začátkem od 20:15 svolávám členskou schůzi mimořádnou (stejný odkaz), která bude usnášeníschopná nezávisle na počtu přítomných členů.

Žádám všechny členy spolku, aby se schůze dle svých možností zúčastnili, a aby svými nápady, radami a prací přispěli k úspěšnému fungování Spolku Iglice.

S pozdravem
Borbála Staněk-Csoma (předsedkyně)

Ha helyesírási hibát talált, kérjük jelezze felénk a szöveg kiválasztásával és a Ctrl+Enter megnyomásával.

Ütemezett bizottság infó
Térkép