Az Iglice Egylet közgyűlése 2021


Az Iglice Egylet Bizottsága nevében szeretettel meghívom az Iglice Egylet összes tagját, továbbá azokat akiket az Iglice tevékenysége érdekel vagy érint,

az Iglice Egylet közgyűlésére,

amelyre online a Zoom alkalmazáson keresztül kerül sor 2021. december 8-án (szerdán) 20.15 órai kezdettel. A kapcsolatot az online teremhez később küldjük ki.

A taggyűlés programja:

  • Beszámoló a 2021-es évről
  • Pénzügyi beszámoló a 2021-es évről
  • Beszámoló a 2022-es évre leadott pályázatokról
  • Egyéb

Arra az esetre, ha a közgyűlés a megjelentek létszáma alapján nem lesz szavazóképes, 20.30-ra pótközgyűlést hívok egybe (ugyanaz a kapcsolat), amely a megjelentek létszámától függetlenül szavazóképes lesz.

Kérek minden tagot, tiszteljen meg jelenlétével és ötleteivel, tanácsaival, munkájával járuljon hozzá az Iglice Egylet sikeres működéséhez.

Üdvözlettel
Staněk-Csoma Borbála (elnök)


Jménem Výboru Spolku Iglice zvu všechny členy, rodiče i zájemce a osoby podporující naši činnost

na členskou schůzi Spolku Iglice,

která se koná online přes aplikaci Zoom dne 8. prosince 2021 (středa) od 20:15. Odkaz na online místnost bude zveřejněn později.

Program členské schůze:

  • Zpráva o činnosti v roce 2021
  • Zpráva o hospodaření roku 2021
  • Zpráva o grantech na rok 2022
  • Různé

Pro případ, že členská schůze nebude z důvodu nízké účasti usnášeníschopná, se začátkem od 20:30 svolávám členskou schůzi mimořádnou (stejný odkaz), která bude usnášeníschopná nezávisle na počtu přítomných členů.

Žádám všechny členy spolku, aby se schůze dle svých možností zúčastnili, a aby svými nápady, radami a prací přispěli k úspěšnému fungování Spolku Iglice.

S pozdravem
Borbála Staněk-Csoma (předsedkyně)

Ha helyesírási hibát talált, kérjük jelezze felénk a szöveg kiválasztásával és a Ctrl+Enter megnyomásával.

Ütemezett bizottság infó