Az Iglice Egylet közgyűlése 2020

Utolsó módosítás:

Az Iglice Egylet Bizottsága nevében szeretettel meghívom az Iglice Egylet összes tagját, továbbá azokat akiket az Iglice tevékenysége érdekel vagy érint,

az Iglice Egylet közgyűlésére,

amelyre online a Zoom alkalmazáson keresztül (egyéni találkozó terem) kerül sor 2020. december 9-én (szerdán) 21.00 órai kezdettel. A terem száma: 811 9828 2262; jelszó: 925348 (lásd alul a közvetlen csatlakozási kapcsolatot).

A taggyűlés programja:

  • Beszámoló a 2020-as évről
  • Pénzügyi beszámoló a 2020-as évről
  • Beszámoló a 2021-es évre leadott pályázatokról
  • Egyéb

Arra az esetre, ha a közgyűlés a megjelentek létszáma alapján nem lesz szavazóképes, 21.15-re pótközgyűlést hívok egybe (ugyanaz a kapcsolat), amely a megjelentek létszámától függetlenül szavazóképes lesz.

Kérek minden tagot, tiszteljen meg jelenlétével és ötleteivel, tanácsaival, munkájával járuljon hozzá az Iglice Egylet sikeres működéséhez.

Üdvözlettel
Staněk-Csoma Borbála (elnök)


Jménem Výboru Spolku Iglice zvu všechny členy, rodiče i zájemce a osoby podporující naši činnost

na členskou schůzi Spolku Iglice,

která se koná online přes aplikaci Zoom (zvláštní místnost) dne 9. prosince 2020 (ve středu) v 21:00 hodin. Identifikátor místnosti: 811 9828 2262; heslo: 925348 (přímý odkaz pro připojení viz níže).

Program členské schůze:

  • Zpráva o činnosti v roce 2020
  • Zpráva o hospodaření roku 2020
  • Zpráva o grantech na rok 2021
  • Různé

Pro případ, že členská schůze nebude z důvodu nízké účasti usnášeníschopná, se začátkem od 21:15 svolávám členskou schůzi mimořádnou (stejný odkaz), která bude usnášeníschopná nezávisle na počtu přítomných členů.

Žádám všechny členy spolku, aby se schůze dle svých možností zúčastnili, a aby svými nápady, radami a prací přispěli k úspěšnému fungování Spolku Iglice.

S pozdravem
Borbála Staněk-Csoma (předsedkyně)

Ha helyesírási hibát talált, kérjük jelezze felénk a szöveg kiválasztásával és a Ctrl+Enter megnyomásával.

Ütemezett bizottság infó