Az Iglice Egylet közgyűlése 2020


Az Iglice Egylet Bizottsága nevében szeretettel meghívom az Iglice Egylet összes tagját, továbbá azokat akiket az Iglice tevékenysége érdekel vagy érint,

az Iglice Egylet közgyűlésére,

amelyre online a Zoom alkalmazáson keresztül (egyéni találkozó terem) kerül sor 2020. december 9-én (szerdán) 21.00 órai kezdettel. A terem száma: 811 9828 2262; jelszó: 925348 (lásd alul a közvetlen csatlakozási kapcsolatot).

A taggyűlés programja:

  • Beszámoló a 2020-as évről
  • Pénzügyi beszámoló a 2020-as évről
  • Beszámoló a 2021-es évre leadott pályázatokról
  • Egyéb

Arra az esetre, ha a közgyűlés a megjelentek létszáma alapján nem lesz szavazóképes, 21.15-re pótközgyűlést hívok egybe (ugyanaz a kapcsolat), amely a megjelentek létszámától függetlenül szavazóképes lesz.

Kérek minden tagot, tiszteljen meg jelenlétével és ötleteivel, tanácsaival, munkájával járuljon hozzá az Iglice Egylet sikeres működéséhez.

Üdvözlettel
Staněk-Csoma Borbála (elnök)


Jménem Výboru Spolku Iglice zvu všechny členy, rodiče i zájemce a osoby podporující naši činnost

na členskou schůzi Spolku Iglice,

která se koná online přes aplikaci Zoom (zvláštní místnost) dne 9. prosince 2020 (ve středu) v 21:00 hodin. Identifikátor místnosti: 811 9828 2262; heslo: 925348 (přímý odkaz pro připojení viz níže).

Program členské schůze:

  • Zpráva o činnosti v roce 2020
  • Zpráva o hospodaření roku 2020
  • Zpráva o grantech na rok 2021
  • Různé

Pro případ, že členská schůze nebude z důvodu nízké účasti usnášeníschopná, se začátkem od 21:15 svolávám členskou schůzi mimořádnou (stejný odkaz), která bude usnášeníschopná nezávisle na počtu přítomných členů.

Žádám všechny členy spolku, aby se schůze dle svých možností zúčastnili, a aby svými nápady, radami a prací přispěli k úspěšnému fungování Spolku Iglice.

S pozdravem
Borbála Staněk-Csoma (předsedkyně)

Ha helyesírási hibát talált, kérjük jelezze felénk a szöveg kiválasztásával és a Ctrl+Enter megnyomásával.

Ütemezett bizottság infó