Az Iglice Egylet közgyűlése 2019

Utolsó módosítás:

Az Iglice Egylet Bizottsága nevében szeretettel meghívom az Iglice Egylet összes tagját, továbbá azokat akiket az Iglice tevékenysége érdekel vagy érint,

az Iglice Egylet közgyűlésére

amelyre a Láthatatlan Kiállítás (Novoměstská radnice, Karlovo nám. 1/23, Praha 2 – bejárat a Vodičkova utcából) termében kerül sor

2019. április 1-én (hétfőn) 18.30 órai kezdettel.

A taggyűlés programja:

  • Beszámoló a 2018-as évről
  • Pénzügyi beszámoló
  • Beszámoló a 2019-as évre leadott pályázatokról
  • A 2019-es évre előkészített program ismertetése
  • Egyéb

Arra az esetre, ha a közgyűlés a megjelentek létszáma alapján nem lesz szavazóképes, 18:45-re pótközgyűlést hívok egybe, amely a megjelentek létszámától függetlenül szavazóképes lesz.

Kérek minden tagot, tiszteljen meg jelenlétével és ötleteivel, tanácsaival, munkájával járuljon hozzá az Iglice Egylet sikeres működéséhez.

Üdvözlettel

Staněk-Csoma Borbála (elnök)


Jménem Výboru Spolku Iglice zvu všechny členy, rodiče i zájemce a osoby podporující naši činnost

na členskou schůzi našeho spolku

která se koná dne 1. dubna 2019 (pondělí) od 18:30, v budově Neviditelné výstavy (Novoměstská radnice, Karlovo nám. 1/23 – vstup z Vodičkovy ulice, 120 00 Praha 2.)

Program členské schůze:

  • Zpráva o činnosti v roce 2018
  • Zpráva o hospodaření
  • Program připravovaný na 2019
  • Zpráva o grantech na rok 2019
  • Různé

Pro případ, že členská schůze nebude z důvodu nízké účasti usnášeníschopná, se začátkem od 18:45 svolávám členskou schůzi mimořádnou, která bude usnášeníschopná nezávisle na počtu přítomných členů.

Prosím všechny členy, aby se schůze dle svých možností zúčastnili, a aby svými nápady, radami a prací přispěli k úspěšnému fungování Spolku Iglice.

S pozdravem,

Borbála Staněk-Csoma (předsedkyně)

Ha helyesírási hibát talált, kérjük jelezze felénk a szöveg kiválasztásával és a Ctrl+Enter megnyomásával.

Ütemezett bizottság infó
Láthatatlan Kiállítás terme (Novoměstská radnice, Karlovo nám. 1/23 – bejárat a Vodičkova utcából) Térkép