Az Iglice egylet honlapja - Domovské stránky spolku Iglice
KAPCSOLAT (KONTAKTY)

Postacímünk / Poštovní adresa:

Spolek IGLICE Egylet, Poděbradská 550/117, 198 00, Praha 9 - Hloubětín

Telefon / Telefón:

608 405 209 (Staněk-Csoma Borbála)

E-mail:

info@iglice.org

Bankszámla / Bankovní účet:

51-0660480257/0100, Komerční banka, IBAN CZ4401000000510660480257

Statisztikai Számjel / IČ:

26603608

Adószám / DIČ:

CZ26603608

Googlegroups Levelezőlisták / Diskusní Skupiny Googlegroups:

A spolekIGLICEegylet@googlegroups.com Google csoport az Iglice tagjainak és az Iglice iránt érdeklődők levelezőlistája, amely nem nyilvános és kizárólag egyirányú kommunikációt tesz lehetővé az Iglice felől a címzetteknek. A csoport bármikor elhagyható (lásd a levlistán érkező e-mailek láblécében található utasításokat). Az új tagok felvételét az iglice.egylet@gmail.com címen lehet kérni. A kéréseknek igyekszünk minél előbb eleget tenni.

Google skupina spolekIGLICEegylet@googlegroups.com je diskusní skupinou členů Spolku Iglice a jeho zájemců, která není veřejná a umožňuje pouze jednostrannou komunikaci směrem od spolku k členům. Skupinu můžete kdykoliv opustit (viz informace v dolním záhlaví e-mailů přicházejících od skupiny). Nové členy přijímáme na žádost zaslanou na adresu iglice.egylet@gmail.com. Na žádosti se snažíme reagovat v co nejkratší době. Doufáme, že vytvoření této skupiny umožní efektivnější distribuci pozvánek a informací o spolku.


Az igliceszervezo@googlegroups.com Google csoport az Iglice bizottsági tagainak, tanárainak és szervezőinek levelezőlistája.
Az Iglice szervezőinek VIRTUÁLIS FALIÚJSÁGA.


Az iglicebizottsag@googlegroups.com Google csoport az Iglice bizottsági tagjainak levelezőlistája.