Postacímünk / Poštovní adresa:

Spolek IGLICE Egylet, Poděbradská 550/117, 198 00, Praha 9 – Hloubětín

Telefon / Telefon: 

(+420) 608 405 209 (Staněk-Csoma Borbála)

Email:

info@iglice.org

Bankszámla / Bankovní účet:

51-0660480257/0100 (Komerční banka)
IBAN CZ4401000000510660480257

Statisztikai Számjel / IČ: 

26603608 (výpis platných)

Adószám / DIČ: 

CZ26603608


Googlegroups levelezőlisták

spolekIGLICEegylet@googlegroups.com Google csoport az Iglice tagjainak és az Iglice iránt érdeklődők levelezőlistája, amely nem nyilvános és kizárólag egyirányú kommunikációt tesz lehetővé az Iglice felől a címzetteknek. A csoport bármikor elhagyható (lásd a levelezőlistán érkező e-mailek láblécében található utasításokat). Az új tagok felvételét az iglice.egylet@gmail.com címen lehet kérni. A kéréseknek igyekszünk minél előbb eleget tenni.

Az igliceszervezo@googlegroups.com Google csoport az Iglice bizottsági tagjainak, tanárainak és szervezőinek levelezőlistája. 
Az Iglice szervezőinek VIRTUÁLIS FALIÚJSÁGA.

Az iglicebizottsag@googlegroups.com Google csoport az Iglice bizottsági tagjainak levelezőlistája.


Diskusní skupiny Googlegroups

Google skupina spolekIGLICEegylet@googlegroups.com je diskusní skupinou členů Spolku Iglice a jeho zájemců, která není veřejná a umožňuje pouze jednostrannou komunikaci směrem od spolku k členům. Skupinu můžete kdykoliv opustit (viz informace v dolním záhlaví e-mailů přicházejících od skupiny). Nové členy přijímáme na žádost zaslanou na adresu iglice.egylet@gmail.com. Na žádosti se snažíme reagovat v co nejkratší době. Používání této skupiny umožňuje efektivnější distribuci pozvánek a informací o spolku.

Organizátoři a vedení spolku mají zvláštní diskusní skupiny.